The North Dock Bridges circa 1900

During the 19th century, Swansea had three major railway stations: the G.W.R High Street, the L.M.S Victoria Station and the L.M.S and VI at the Midland Station, St Thomas.  Yn ystod y 19eg ganrif, roedd gan Abertawe dair gorsaf reilffordd fawr: Stryd Fawr y GWR, Gorsaf Fictoria LMS a Gorsaf Midland, Sant Thomas yr LMS […]