South Dock Swansea 1880

South Dock Swansea was opened to shipping in 1859. It was used for goods such as timber, building materials and food imports such as bananas.  Agorwyd Doc Deheuol Abertawe i longau ym 1859. Fe’i defnyddiwyd ar gyfer nwyddau fel pren, deunyddiau adeiladu a mewnforion bwyd fel bananas.  Construction work on the South Dock Swansea was […]