The Mary Dugdale, River Tawe Swansea, circa 1840

The Mary Dugdale was a passenger carrying ship. During her many voyages, she took representatives of the developing copper industry in Swansea around the world. Roedd y Mary Dugdale yn llong oedd yn cludo teithwyr. Yn ystod ei llu o fordeithiau, aeth â chynrychiolwyr y diwydiant copr oedd yn datblygu yn Abertawe ledled y byd. […]